Chat.ba
Lukavčani u panici: Upozoravali smo da će se desiti katastrofa, niko nije obraćao pažnju

Ispuštanje hemijskih materija iz taložnika fabrike Sisecam soda u rijeku Spreču i obližnje poljoprivredno zemljište izazvalo je paniku među građanima Lukavca. Dok nadležni utvrđuju štetu, iz fabrike poručuju da nije bilo indicija za ovaj problem, a stručnjaci poručuju da ga je moguće brzo sanirati.

Nail Ćosić, mještanin Lukavca i nekadašnji predsjednik Mjesne zajednice Modrac, u razgovoru za Klix.ba ističe da su u nekoliko navrata upozoravali na moguću katastrofu, ali bezuspješno.

"Ovo je veliki problem za mještane. Očekivali smo da će doći do provaljivanja. Ovo je velika ekološka i poljoprivredna šteta. Ukazivali smo na ovaj problem, ali niko na to nije obraćao pažnju. Ovdje je radio ko je šta htio. I ranije smo osjetili probleme, posebno u ljetnom periodu. Kada nastupe suše uz vjetar naši tavani u kućama budu puni bijele prašine. Tu je nemoguće bilo boraviti", rekao je Ćosić.


 

Ekipe na terenu, utvrđuje se štetaHemijskim materijama, prema prvim informacijama, zagađena je rijeka i blizu deset hektara poljoprivrednog zemljišta. 

Odmah nakon saznanja da je došlo do pucanja nasipa na mjesto događaja su upućena dva tužioca Tužilaštva Tuzlanskog kantona, zatim sudski vještak, pripadnici Policijske uprave Lukavac, federalni vodni inspektor, federalni inspektor za okoliš, kao i predstavnici Agencije za vodno područje sliva rijeke Save.

Noćas u tri sata prvi uzorci vode iz rijeke Save su stigli u Sarajevo, a rezultati nalaza se očekuju u narednim danima. Također, radnici nekoliko firmi rade na raščišćavanju i pripremi terena za sanaciju kojoj će se pristupiti u narednom periodu, rečeno nam je iz Fabrike sode "Sisecam Soda".

"Jučer je došlo do provaljivanja nasipa na tzv. taložnici 'Bijelo more' koja predstavlja postrojenje za tretman naših otpadnih tokova. Došlo je do izlijevanja vode sa povišenim sadržajem suspendiranih tvari u polje do nas, a preko toga dalje i u rijeku Spreču", rekao je za Klix.ba Nihad Akeljić, izvršni direktor Sektora za kontrolu kvaliteta, kontrolu procesa, ekologiju i zaštitu u kompaniji "Sisecam Soda" Lukavac.
Indicije za ovaj problem nisu postojale, tvrdi Akeljić, te naglašava kako tačan uzrok provaljivanja nasipa još uvijek nije poznat. 

"Mi imamo proceduru po kojoj postupamo u slučaju dešavanja nesreća, obavijestili smo nadležne inspekcije i štabove civilnih zaštita. Danas se radi na raščišćavanju i pripremi terena za kompletnu sanaciju koja će biti urađena nakon izrade projektne dokumentacije od stručne ustanove. U ovom trenutko ne možemo precizirati kada će kompletna sanacija biti završena. Imamo rezervne taložnice te dalje nisu ugroženi okoliš, ali ni proizvodnja", dodao je Akeljić.


 

Treći stepen ugroženostiIz Federalne uprave za inspekcijske poslove ranije su saopćili da je federalni vodni inspektor postupio po svojim ovlaštenjima i jučer proglasio treći stepen ugroženosti.

Iz ove uprave su pojasnili da je ovakva odluka donesena zbog činjenice da su u vode prve kategorije rijeke Spreče i okolno poljoprivredno zemljište dospjele veće količine opasnih materija koje su uzrokovale zagađenje te da mogu nastati ozbiljne posljedice na kvalitet vode i zemljišta, čime se mogu ugroziti životi ljudi i životinja.

S druge strane, profesor na Tehnološkom fakultetu u Tuzli Abdul Đozić, koji od jučer boravi u neposrednoj blizini "Bijelog mora", ne osporava činjenicu da je riječ o ekološkom incidentu koji je imao određene negativne utjecaje na eko sistem rijeke Spreče. 

Akeljić je naglasio da "Bijelo more" karakteriše visoka pH vrijednost, kao i da sadrži veliku količinu kalcij karbonata i kalcij hlorida. 

"Određena količina materijala je iscurila, velik dio taloga se zadržao na zemljištu u blizini, a tečna faza je otišla u Spreču. To je poremetilo eko sistem Spreče u zoni zahvatanja. To je na udaljenosti od nekoliko kilometara prema Puračiću i Dobošnici", pojašnjava Đozić.

Da bi se tačno utvrdilo koji je obim štete, Đozić je naveo da je potrebno u narednom periodu uraditi određena ispitivanja, odnosno monitoring materije koja je iscurila, ali i utvrditi stanje zemljišta i kvaliteta rijeke Spreče.


 

Problem moguće brzo saniratiProblem je moguće brzo sanirati, a proces njegovog trajanja zavisit će od rezultata analize okolinskih parametara.

"U skorije vrijeme će se morati pristupiti jednoj ozbiljnijoj remedijaciji zemljišta koje je ovdje zagađeno", navodi ovaj profesor.

Razloga za pretjeranu paniku, poručio je Đozić, nema te naglasio da je bitno poduzeti određene akcije i mjere zaštite nakon što se incident dogodio. 

"Ovdje imamo mjere sanacije i ljude koji uzimaju uzorke za analize. Nakon toga će se napraviti detaljan plan sanacije i jednostavno ublažiti negatativan utjecaj koji je bio", navodi Đozić.

Načelnik Lukavca Edin Delić kaže je riječ o nesreći u kojoj je ljudski faktor dominantan.

"Moramo biti svjesni da se nesreće takve vrste dešavaju i u sistemima u kojima je monitoring na mnogo većem nivou. I u Sisecam Sodi znaju da je 'Bijelo more' veliki izazov, posebno što se posljednjih godina govori o prelasku na moderniju tehnologiju. U svemu ovome je odgovorna i naša država u kojoj je veoma komplikovana sprovedba prelaska na neku modernu tehnologiju", kaže Delić za Klix.ba i naglašava da se rješavanju ovog problema mora pristupiti ozbiljno i sistemski.

Istragu sprovode sudski vještaci, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, kao i tužioci Kantonalnog tužilaštva u Tuzli čiji se nalazi također očekuju u što skorije vrijeme.


2018-04-28