Chat.ba
Zapadni Balkan se i dalje suočava s visokom stopom nezaposlenosti mladih

Iako se region Zapadnog Balkana suočio sa dramatičnim padom zaposlenosti u periodu nakon svjetske ekonomske krize od 2008. do 2011. godine, situacija se popravila u narednih pet godina i do 2016. ukupan broj zaposlenih je ponovo dostigao 6,5 miliona što predstavlja povećanje od 8,9 posto, navodi se u izvještaju "Tržišta rada na Zapadnom Balkanu: učinak, uzroci i moguće politike". "Promjenama u stopama zaposlenosti u periodu između 2010. i 2016. godine u šest ekonomija Zapadnog Balkana najviše su doprinijeli proizvodni, građevinski i obrazovni sektor, stručne i naučne djelatnosti, javna uprava i poljoprivreda. U strukturi zaposlenosti, ipak, preovladavaju neproizvodne djelatnosti što ukazuje na to da region treba da poveća konkurentnost i poboljša orijentaciju tržišta te radi na razvoju i jačanju postojećih lanaca vrijednosti", rekao je vođa tima projekta ESAP Nand Shani o nalazima izvještaja. Ipak, ostaju brojna pitanja kao što su veliki udio neformalnog zapošljavanja, visoka stopa nezaposlenosti omladine, veliki udio dugoročne nezaposlenosti i niska stopa učešća žena u radnoj snazi, što ukazuje na veliki neiskorišten ljudski potencijal koji bi mogao podstaći ekonomski rast i prosperitet. Ekonomije Zapadnog Balkana su prethodnih godina zabilježile i značajan napredak na polju institucionalnih reformi tržišta rada kojima su mnoge od njih smanjile troškove otpremnina i povećale fleksibilnost sistema pregovaranja o platama, kao i fleksibilnost tržišta rada a propise na polju zaštite radnih mjesta učinile manje restriktivnim, piše u izvještaju. U proteklom periodu ESAP je proveo i niz regionalnih procesa komparativnog učenja za javne službe za zapošljavanje u svakoj od šest ekonomija Zapadnog Balkana koje su obuhvatale samoprocjenu i vanjsku procjenu glavnih područja i aspekata učinka rada javnih službi za zapošljavanje i koje su u potpunosti bile usklađene sa modelom komparativnog učenja kojeg koriste javne službe za zapošljavanje iz Evropske unije. Rezultati ovih procjena su pokazali da je, prema javnim službama za zapošljavanje iz regiona, prelazak iz nezaposlenosti u zaposlenost u Albaniji u 2016. godini iznosio 21 posto sa 25.158 osoba koje su se ponovo zaposlile od 119.710 registrovanih nezaposlenih; u Bosni i Hercegovini je iznosio 25 posto sa 132.054 osobe koje su se zaposlile od 521.357 registrovanih nezaposlenih; u Srbiji je iznosio 37 posto sa 265.111 osoba koje su se zaposlile od 713.154 registrovanih nezaposlenih; dok je u Crnoj Gori iznosio 34 posto sa 14.645 osoba koje su dobile zaposlenje od 42.825 registrovanih nezaposlenih. Najveći postotak je zabilježen u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji od 48 posto sa 51.683 osobe koje su se ponovo zaposlile od 108.289 registrovanih nezaposlenih, dok su na Kosovu 2016. godine 6.754 osobe iz statusa nezaposlenih prešle u status zaposlenih. Izvještaj "Tržišta rada na Zapadnom Balkanu: učinak, uzroci i moguće politike", kao i veliki broj drugih dokumenata i publikacija, objavljen je i možete ga pronaći na internet platformi projekta ESAP koja je napravljena kako bi se podstakla razmjena iskustava, dobrih praksi, podataka i informacija između ciljnih korisnika u ekonomijama Zapadnog Balkana. "Strukturirana, internetska platforma jedan je od planiranih rezultata projekta ESAP u cilju unapređenja regionalne saradnje. Zajednice stručnjaka su preko platforme povezane sa glavnim inicijativama u sklopu projekta ESAP, a to su stručne analize politika zapošljavanja i izvođenje procesa komparativnog učenja među službama za zapošljavanje. Kroz ove inicijative učesnicima se omogućuje da zajednički uče, kao partneri, što podstiče saradnju i učenje kao i stvaranje novih znanja", kazali su iz ESAP-a. Cilj "Platforme za zapošljavanje i socijalna pitanja" je da se ojača regionalna saradnja i institucionalni kapaciteti nacionalnih uprava, organizacija radnika i poslodavaca te da im se omogući da pripreme i efikasno provedu reforme socijalne politike i politike zapošljavanja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Vijeće za regionalnu saradnju i Međunarodna organizacija rada ciljane aktivnosti realiziraju zajedno sa javnim upravama i organizacijama poslodavaca i radnika. Projekat ESAP, koji je vrijedan tri miliona eura, finansira Evropska unija, a zajedno ga realiziraju Vijeće za regionalnu saradnju i Međunarodna organizacija rada u ekonomijama Zapadnog Balkana. Projekat traje tri godine, od marta 2016. do aprila 2019. Projektni tim se nalazi u Sarajevu.

2018-03-01